[اسم]

der Bahnhof

/ˈbaːnhoːf/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Bahnhöfe] [ملکی: Bahnhof(e)s]

1 ایستگاه راه‌آهن ایستگاه قطار

مترادف و متضاد Bahnstation Haltestelle Station
  • 1.Ich bringe Sie zum Bahnhof.
    1. من شما را تا ایستگاه راه‌آهن می‌رسانم.
  • 2.In diesem Ort gibt es keinen Bahnhof.
    2. در این منطقه ایستگاه قطاری وجود ندارد.
  • 3.Komme ich hier zum Bahnhof?
    3. آیا از اینجا به ایستگاه راه‌آهن می‌روم؟
کاربرد واژه Bahnhof به‌معنای ایستگاه قطار
"Bahnhof" یک ایستگاه قطار بزرگ است که در آن امکاناتی مانند بخش انتظار، قسمت فروش بلیط و ... وجود دارد. سیستم ریلی معمولاً دارای ایستگاه‌هایی است که محل تقابل چند خط آهن با هم هستند و حجم زیادی از مسافر را جابه‌جا می‌کنند، به این ایستگاه‌ها Hauptbahnhof (ایستگاه راه‌آهن اصلی) گفته می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان