[اسم]

der Bahnsteig

/ˈbaːnʃtaɪ̯k/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Bahnsteige] [ملکی: Bahnsteig(e)s]

1 سکوی ایستگاه قطار

  • 1.Auf Hauptbahnhöfen gibt es meist viele Bahnsteige.
    1. در ایستگاه قطار مرکزی سکوهای قطار زیادی وجود دارد.
  • 2.Auf welchem Bahnsteig fährt der Zug?
    2. قطار از کدام سکو حرکت می‌کند؟
کاربرد واژه Bahnsteig به‌معنای سکوی ایستگاه قطار
Bahnsteig یا سکوی ایستگاه قطار، سکویی در نزدیکی ریل قطار است که از آن برای ورود/خروج قطار استفاده می‌شود. یک ایستگاه ممکن است چندین سکو یا Bahnsteig داشته باشد که هر یک به میزبان قطارهایی به مقصدی مشخص هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان