[اسم]

die Bahnhofstraße

/bˈɑːnhoːfstɾˌɑːsə/
قابل شمارش مونث

1 خیابان بانهوف (خیابانی در زوریخ)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان