[صفت]

bedenkenlos

قابل مقایسه

1 بی‌ملاحظه بی‌پروا

2 بدون تامل بی‌تردید

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان