[اسم]

die Bederstrasse

/bədˈɛɾstɾasə/
قابل شمارش مونث

1 بِدا اشتراسه (خیابانی در زوریخ)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان