[صفت]

bedeutungslos

/bəˈdɔɪ̯tʊŋsˌloːs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: bedeutungsloser] [حالت عالی: bedeutungslosesten]

1 بی‌معنا

مترادف و متضاد bedeutungsvoll
  • 1.Das Leben ist leer und bedeutungslos.
    1. زندگی خالی و بی‌معنا است.
  • 2.eine bedeutungslose Minderheit
    2. یک اقلیت بی‌معنا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان