[اسم]

der Bedienstete

قابل شمارش مذکر

1 کارمند کارکن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان