[صفت]

benutzerfreundlich

قابل مقایسه

1 کاربرپسندانه آسان‌کاربرد

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان