[اسم]

das Benzin

/bɛnˈʦiːn/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Benzine] [ملکی: Benzins]

1 بنزین

  • 1. Das Benzin soll wieder teurer werden.
    1 . بنزین باید باز هم گرانتر شود.
  • 2. Was kostet das Benzin in der Schweiz ?
    2 . قیمت بنزین در سوئیس چقدر است؟
Benzin چیست؟
Benzin معادل دقیق بنزین در فارسی است. بنزین نوعی سوخت سبک است که معمولا برای خودروهای شخصی مورد استفاده قرار می گیرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان