[اسم]

der Bestandteil

/bəˈʃtantˌtaɪ̯l/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Bestandteile] [ملکی: Bestandteil(e)s]

1 جز بخش، قسمت

مترادف و متضاد Element Glied Teil
  • 1.Es gibt heute Farben ohne giftige Bestandteile.
    1. امروزه رنگ‌هایی بدون اجزای سمی وجود دارد.
  • 2.Vertrauen ist ein Bestandteil einer guten Beziehung.
    2. اعتماد بخشی از یک رابطه خوب است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان