[اسم]

der Besteller

/bəʃtˈɛlɜ/
قابل شمارش مذکر

1 مشتری سفارش‌دهنده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان