[جمله]

Bitte eine Karte erster Klasse.

/bɪtə aɪnə kaʁtə eːɐstɐ klasə/

1 یک بلیط کلاس اول لطفا.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان