[جمله]

Bitte eine Karte für den Film um ... Uhr.

/bɪtə aɪnə kaʁtə fyːɐ deːn fɪlm ʊm uːɐ/

1 لطفا یک بلیط برای فیلم در ساعت ...

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان