[جمله]

Bitte ein Ferngespräch nach ...

/bɪtə aɪn fɛʁngəʃpʁɛːç naːx/

1 لطفا یک تلفن راه دور به ...

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان