[جمله]

Bitte bringen Sie mir noch etwas ...

/bɪtə bʁɪŋən ziː miːɐ nɔx ɛtvas/

1 لطفا برایم مقدار بیشتری ... بیاورید.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان