[جمله]

Bitte benachrichtigen Sie meine Familie.

/bɪtə bənaːxʁɪçtɪgən ziː maɪnə famiːliːə/

1 لطفا به خانواده‌ام اطلاع بدهید.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان