[اسم]

das Bit

/bɪt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Bits] [ملکی: Bits]

1 بیت (رایانه)

  • 1.Ein Bit ist eine Maßeinheit in der elektronischen Datenverarbeitung.
    1. یک بیت، یک مقیاس در داده‌پردازی الکترونیکی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان