[صفت]

bissig

قابل مقایسه

1 گیرنده

2 طعنه‌آمیز نیشدار

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان