[اسم]

das Bistum

قابل شمارش خنثی

1 اسقف‌نشین قلمرو اسقف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان