[اسم]

die Bohrung

قابل شمارش مونث

1 سوارخ‌کاری دریل‌کاری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان