[اسم]

die Bohrstelle

/bˈoːɾʃtɛlə/
قابل شمارش مونث

1 محل حفر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان