[اسم]

das Brandenburger tor

/brˈandənbˌʊɐɡɜ tˈoːɾ/
قابل شمارش خنثی

1 دروازه براندنبورگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان