[اسم]

die Brandwunde

قابل شمارش مونث

1 زخم سوختگی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان