[اسم]

der Bratapfel

/ˈbʁaːtˌʔap͡fl̩/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Bratäpfel] [ملکی: Bratapfels]

1 سیب پخته

  • 1.Das muss der Zimt in dem Bratapfel sein.
    1. این باید دارچین در سیب پخته باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان