[اسم]

das Brathendl

/ˈbʀaːtˌhɛndl̩/
قابل شمارش خنثی
[جمع: brathendl] [ملکی: brathendls]

1 مرغ سوخاری

  • 1.Du backst heute Brathendl?
    1. امروز مرغ سوخاری می‌پزی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان