[اسم]

der Brauch

/bʀaʊ̯χ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Bräuche] [ملکی: Brauch(e)s]

1 رسم سنت

  • 1.Das ist ein alter indischer Brauch.
    1. این یک رسم قدیمی هندی است.
  • 2.Es ist der Brauch einer anderen Kultur.
    2. این فقط یک رسم از یک فرهنگ دیگر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان