[اسم]

die Bratwurst

/ˈbʀaːtˌvʊʁst/
قابل شمارش مونث
[جمع: Bratwürste] [ملکی: Bratwurst]

1 سوسیس گوشت خوک

  • 1.Eine Bratwurst, bitte!
    1. یک سوسیس گوشت خوک، لطفا!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان