[اسم]

der Branntwein

قابل شمارش مذکر

1 براندی کنیاک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان