[اسم]

der Brief

/ˈbʁiːf/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Briefe] [ملکی: Brief(e)s]

1 نامه

  • 1. Der Brief von Frau Klausen muss schnell beantwortet werden.
    1 . نامه خانم "کلاوسن" باید سریع جواب داده شود.
  • 2. Haben Sie einen Brief für mich?
    2 . آیا شما یک نامه برای من دارید؟
  • 3. Ich schreibe nicht gern Briefe.
    3 . من دوست ندارم نامه بنویسم.
کاربرد واژه Brief به معنای نامه
واژه Brief در آلمانی به معنای "نامه" است. Brief یک متن نوشته شده (و معمولا در بسته) است که برای ارسال به پست یا پیک داده می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان