[اسم]

das Brot

/bʁoːt/
غیرقابل شمارش خنثی
[ملکی: Brot(e)s]

1 نان

  • 1. Bring bitte frisches Brot vom Bäcker mit!
    1 . لطفا از نانوایی نان تازه هم بیاور!
  • 2. Haben Sie auch Weißbrot?
    2 . آیا نان سفید هم دارید؟
  • 3. Was möchtest du aufs Brot haben?
    3 . دوست داری روی نانت چی داشته باشی؟ [چه چیزی روی آن بزنم؟]
کاربرد واژه Brot به معنای نان
Brot یا نان به نوعی خوراکی اشاره می کند که از ترکیب آب و آرد و پختن آن تولید می شود. زمانی که در آلمانی از Brot استفاده می‌کنیم معمولا به انواع نان باگت اشاره می‌شود. نان‌های رایج ایرانی (مثل نان لواش، تافتون و ...) را معمولا به نام Fladenbrot (نان تخت) در آلمانی می‌شناسند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان