[اسم]

der Bruder

/ˈbruːdɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Brüder] [ملکی: Bruders]

1 برادر

 • 1. Mein Bruder lebt in Kanada.
  1 . برادر من در کانادا زندگی می‌کند.
 • 2. Mein jüngster Bruder geht noch zur Schule.
  2 . برادر کوچک من هنوز به به مدرسه می‌رود.
 • 3. Sein Bruder arbeitet auch hier.
  3 . برادر او هم اینجا کار می‌کند.
کاربرد واژه Bruder به معنای برادر
واژه Bruder در آلمانی معادل "برادر" در فارسی است. Bruder به پسری اشاره می‌کند که پدر و مادری یکسان با شما داشته باشد. توجه داشته باشید که در آلمانی برای اشاره به اصطلاحات مرتبط با Bruder ممکن است از واژه‌های متفاوتی استفاده شود. مثلا "برادر ناتنی" در آلمانی می شود "Halbbruder" (نیم برادر)

2 آدم فرد، مرد

disapproving informal
 • 1. Diese Brüder sind zu allem fähig.
  1 . این افراد همه فن حریف هستند.
کاربرد واژه Bruder به معنای فرد یا آدم
کلمه Bruder در اینجا بار معنایی منفی داشته و به مرد یا مردهایی اتلاق می شود که دارای خصوصیات شخصیتی منفی هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان