[اسم]

die Delikatesse

قابل شمارش مونث

1 خوراک لذیذ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان