[اسم]

das Delikt

قابل شمارش خنثی

1 جرم بزه، خلاف

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان