[اسم]

die Diplomatie

/diplomaˈtiː/
غیرقابل شمارش مونث
[ملکی: Diplomatie]

1 دیپلماسی

  • 1.Das können wir nur durch offensive Diplomatie erreichen.
    1. ما می‌توانیم این را تنها با دیپلماسی تهاجمی کسب کنیم.
  • 2.in der italienischen Diplomatie
    2. در دیپلماسی ایتالیایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان