[ضمیر]

dir

/diːɐ̯/

1 [ضمیر مفعولی داتیو دوم شخص مفرد] برای تو، تو را، به تو

  • 1.Ich gebe dir die Blumen.
    1. من به تو این گل‌ها را می‌دهم.
کاربرد واژه dir به عنوان ضمیر مفعولی داتیو
ضمیر dir در زبان آلمانی یک ضمیر مفعولی غیر مستقیم (داتیو) برای دوم شخص مفرد است و معادل دقیقی در فارسی ندارد اما بسته به کاربردش می تواند معنایی مشابه "برای تو"، "تو را"، "به تو" و ... را داشته باشد. به مثال زیر توجه کنید:
"Ich gebe dir die Blumen" (من به تو این گلها را میدهم.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان