[ضمیر]

dir

/diːɐ̯/

1 [ضمیر مفعولی داتیو دوم شخص مفرد] برای تو، تو را، به تو

  • 1. Ich gebe dir die Blumen.
    1 . من به تو این گل‌ها را می‌دهم.
کاربرد واژه dir به عنوان ضمیر مفعولی داتیو
ضمیر dir در زبان آلمانی یک ضمیر مفعولی غیر مستقیم (داتیو) برای دوم شخص مفرد است و معادل دقیقی در فارسی ندارد اما بسته به کاربردش می تواند معنایی مشابه "برای تو"، "تو را"، "به تو" و ... را داشته باشد. به مثال زیر توجه کنید:
"Ich gebe dir die Blumen" (من به تو این گلها را میدهم.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان