[فعل]

drucken

/ˈdʁʊkən/
فعل گذرا
[گذشته: druckte] [گذشته: druckte] [گذشته کامل: gedruckt] [فعل کمکی: haben ]

1 چاپ کردن پرینت کردن

  • 1. Bei welcher Firma haben Sie diese Prospekte drucken lassen?
    1 . به کدام شرکت این بروشورها را برای چاپ دادی؟
  • 2. Bitte drucke das Formular für mich.
    2 . لطفا آن فرم را برای من چاپ کنید.
کاربرد واژه drucken به معنای چاپ کردن
واژه drucken در آلمانی به معنای چاپ کردن چیزی بر روی کاغذ است. از این واژه به معنای پرینت کردن هم استفاده می‌شود. زمانی که از drucken استفاده می‌کنید تاکید بر روی چاپ اولیه است، برای اشاره به کپی‌کردن یک کاغذ بهتر است از این فعل استفاده نکنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان