[اسم]

der Drucker

/ˈdrʊkɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Drucker] [ملکی: Druckers]

1 چاپگر پرینتر

  • 1. Ich brauche einen neuen Drucker für meinen Computer.
    1 . من به یک چاپگر جدید برای کامپیوترم نیاز دارم.
  • 2. Mein Drucker ist kaputt.
    2 . چاپگر من خراب است.
کاربرد واژه Drucker به معنای چاپگر
واژه Drucker معادل آلمانی "چاپگر" یا "پرینتر" است. Drucker دستگاهی (معمولا الکترونیکی) است که از طریق آن بر روی سطوح دو بعدی نقش و نگار، تصویر یا نوشته ای چاپ می‌گردد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان