[صفت]

eckig

/ˈʔɛkɪç/
قابل مقایسه

1 گوشه‌دار مربعی، غیر گرد

  • 1.Der eckige Tisch gefällt mir besser als die runden.
    1. من از آن میز گوشه‌دار [مربعی] بیشتر از آن میزهای گرد خوشم می‌آید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان