[صفت]

einfach

/ˈaɪ̯nfax/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: einfacher] [حالت عالی: einfachste-]

1 ساده راحت، آسان

مترادف و متضاد leicht mühelos simpel unkompliziert kompliziert schwer
 • 1.Die Aufgabe war nicht einfach.
  1. تکلیف راحت نبود.
 • 2.Die Erklärung ist sehr einfach.
  2. توضیح (آن) خیلی ساده است.
 • 3.Die Prüfung ist ganz einfach.
  3. امتحان کاملاً راحت است.
کاربرد واژه einfach به معنای ساده
واژه einfach در زبان آلمانی معنایی مشابه "ساده" در فارسی دارد. اگر چیزی einfach باشد، انجام دادن آن زحمت یا دشواری کمی دارد. مثلاً:
"eine einfache Aufgabe" (یک تکلیف راحت)

2 یک‌طرفه

 • 1.Möchten Sie eine einfache oder eine Rückfahrkarte?
  1. بلیط یک‌طرفه می‌خواهید یا بلیط رفت‌وبرگشت؟
[قید]

einfach

/ˈaɪ̯nfax/
غیرقابل مقایسه

3 حقیقتاً واقعاً

مترادف و متضاد eben halt
 • 1.Das Haus ist einfach toll.
  1. این خانه واقعاً فوق‌العاده است.
 • 2.Das ist einfach unmöglich!
  2. این واقعاً غیرممکن است!
 • 3.Ich kann ihn einfach nicht leiden!
  3. من از او واقعاً خوشم نمی‌آید!
 • 4.Wir haben am Wochenende einen Ausflug gemacht. Es war einfach toll.
  4. ما آخر هفته به گردش رفتیم. واقعاً عالی بود.
[حرف]

einfach

/ˈaɪ̯nfax/

4 همین‌طوری

 • 1.Sie kaufte sich einfach das teure Kleid.
  1. او همین‌طوری واسه خودش این پیراهن گرون رو خرید.
 • 2.Warum hast du ihn nicht einfach gefragt?
  2. چرا همین‌طوری از او نپرسیدی؟

5 دیگه دیگه...دیگه

 • 1.Wir haben einfach keine andere Mölichkeit.
  1. ما چاره دیگه‌ای نداریم دیگه.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان