[اسم]

das Ende

/ˈɛndə/
غیرقابل شمارش خنثی
[ملکی: Endes]

1 آخر ته، پایان، انتها

  • 1.Am Ende des Gesprächs fand man doch noch eine Lösung.
    1. در پایان گفت‌وگو، یک راه‌حل پیدا شد.
  • 2.Er bekommt sein Geld am Ende des Monats.
    2. او پولش را آخر ماه دریافت می‌کند.
  • 3.Sie wohnt am Ende der Straße.
    3. او در انتهای خیابان زندگی می‌کند.
کاربرد واژه Ende به معنای آخر
واژه Ende به محل یا زمانی اشاره می‌کند که چیزی تمام می‌شود و معنایی مشابه "آخر" یا "ته" در فارسی دارد. Ende ممکن است مکان، زمان یا یک مفهوم اشاره کند، به مثال‌های زیر توجه کنید:
"Ende der Straße" (آخر خیابان/ته خیابان)
"Ende des Monats" (آخر ماه)
"ein schlimmes Ende" (یک پایان بد)
زمانی که در مورد تمام شدن مقدار چیزی صحبت می‌شود، معمولاً از Ende به صورت عبارت "zu Ende gehen" (تمام شدن) استفاده می‌شود. به مثال زیر توجه کنید:
".Unser Geld geht zu Ende" (پول ما دارد تمام می‌شود.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان