[فعل]

erfassen

/ɛɐ̯ˈfasn̩/
فعل گذرا
[گذشته: erfasste] [گذشته: erfasste] [گذشته کامل: erfasst] [فعل کمکی: haben ]

1 متوجه شدن متوجه (چیزی) شدن

  • 1.Bevor jemand die Situation erfasste, brannte das ganze Haus.
    1. پیش از آنکه کسی متوجه موقعیت شود، تمام خانه سوخت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان