[اسم]

der Erwachsene

/ɛɐ̯ˈvaksənə/
قابل شمارش مذکر

1 بزرگسال

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان