[صفت]

fähig

/ˈfɛːɪç/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: fähiger] [حالت عالی: fähigsten]

1 توانا

  • 1.Mit 80 Jahren ist er noch fähig, Gartenarbeit zu machen.
    1. با 80 سال سن، او هنوز تواناست که کارهای باغ را انجام دهد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان