[اسم]

die Fähre

/ˈfɛːʀə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Fähren] [ملکی: Fähre]

1 فرابر (نوعی کشتی مسافربری و یا باربری) فری، کشتی مسافری

  • 1.Sie fahren mit der Fähre.
    1. آن‌ها با کشتی مسافری می‌روند.
  • 2.Wir nehmen die Fähre über den Bodensee.
    2. ما در دریاچه "بادنسی" سوار کشتی خواهیم شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان