[اسم]

die Freundlichkeit

/ˈfʁɔɪ̯ntlɪçkaɪ̯t/
قابل شمارش مونث
[جمع: Freundlichkeiten] [ملکی: Freundlichkeit]

1 صمیمت دوستی، مهربانی

  • 1.Ich möchte Ihnen danken, denn soviel Freundlichkeit bin ich von Fremden nicht gewohnt.
    1. من می‌خواهم از شما تشکر کنم چون این مقدار مهربانی از غریبه‌ها را انتظار نداشتم.
  • 2.Ihre Freundlichkeit gab mir ein Gefühl von Sicherheit.
    2. صمیمیت او به من احساسی از اطمینان را می‌داد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان