دیکشنری آلمانی به فارسی

gar

/ɡaːɐ̯/

[صفت]

[قید]