[اسم]

das Gehege

قابل شمارش خنثی

1 منطقه محصور (محوطه‌ای برای نگهداری حیوانات)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان