[اسم]

der Gehaltszettel

/ɡəˈhalt͡sˈt͡sɛtl̩/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Gehaltszettel] [ملکی: Gehaltszettels]

1 فیش حقوقی صورت‌حساب حقوقی

  • 1.Ich brauche ihre Gehaltszettel für die letzten zwei Jahre.
    1. من به فیش حقوقی دو سال پیش شما نیاز دارم.
  • 2.Mehr Umsatz bedeutet mehr Geld auf dem Gehaltszettel.
    2. فروش بیشتر به‌معنای پول بیشتر در فیش حقوقی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان