[صفت]

gehauen

قابل مقایسه

1 حک‌شده تراشیده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان