[اسم]

die Gemächlichkeit

قابل شمارش مونث

1 آهستگی درنگ

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان